Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Talarförmedling i Stockholm

Som talarförmedling hjälper vi dig hitta och boka rätt föredragshållare eller underhållare för just din utbildning, konferens, kickoff eller säljmöte. Mace Speakers är Nordens ledande talarförmedling och har kontor i Stockholm och Sparreholm. Vi har 15 års erfarenhet som talarförmedling och säkerställer att föredragshållaren eller underhållaren som bokas passar evenemangets syfte och målgruppens profil.

Mace Speakers är en av landets första talarförmedlingar och startade 1998. Vi skapar möten med mening. Alltifrån korta föreläsningar till längre seminarier, kurser och events. Mace Speakers erbjuder inspirerande föreläsare, artister, utbildningar och kostnadsfri konferensbokning.

Mace Speakers följer en miljöpolicy, stödjer Vi-skogen och skänker kontinuerligt träd till regnskogsskövlade regioner i Afrika.

Se tidigare kunder här och uppdrag här.

Så här går det till hos Mace Speakers Talarförmedling:

Analys

Mace Speakers gör en analys beroende på dina syften och mål. Ska föredragshållaren eller underhållaren ge kunskap, upplevelse eller inspiration? Mace Speakers talarförmedling har erfarenheten och känner sina föredragshållare och underhållare väl för att du skall få boka rätt föredragshållare eller underhållare.

Talarförslag

Mace Speakers talarförmedling ger dig ett kostnadsfritt förslag på föredragshållare och underhållare som passar ditt möte.

Kostnadsförslag

Du får en offert på föredragshållarens eller artistens arvode från Mace Speakers talarförmedling.

Kontakt

Mace Speakers talarförmedling förmedlar en direktkontakt mellan dig och föredragshållaren eller underhållaren för avstämning och innehåll för att säkerställa att all information når föredragshållaren eller underhållaren.

Bekräftelse

Du får en bekräftelse på föredragshållarens eller underhållarens uppdrag från Mace Speakers talarförmedling.

Genomförande

Föredragshållaren eller underhållaren genomför sin föreläsning eller uppträdande.

Uppföljning

Mace Speakers talarförmedling gör en utvärdering av föredragshållarens eller underhållarens föredrag eller artistens framträdande.

Boka en professionell föredragshållare eller underhållare

Att välja och boka rätt föredragshållare eller underhållare hos en talarförmedling

Det finns tusentals föredragshållare och underhållare i Sverige som går att boka. Ett mindre antal försörjer sig på att åka runt och föreläsa eller uppträda. Andra är kända företagsledare, kända från TV och annan media och har föreläsandet som bisyssla. En talarförmedling hjälper dig boka rätt föredragshållare eller underhållare.

Boka rätt föredragshållare eller underhållare för rätt tillfälle

Var noga med att välja och boka rätt föredragshållare eller underhållare för rätt målgrupp och tillfälle. Tänk igenom vad syftet är och vad föredragshållaren eller underhållaren skall förmedla. Bättre att boka en föredragshållare som inte är så känd men som är expert inom ämnet än en superkändis med begränsade kunskaper i ämnet. En seriös talarförmedling hjälper dig boka rätt föredragshållare och underhållare.

Talarförmedlingarna blomstrar

Anlita en talarförmedling

Christina Mace startade Mace Speakers talarförmedling 1998 och var då en av de första talarförmedlingarna i landet. Hon trodde att hon hade kommit på en ny affärsidé. Hon ville göra något annat när försäkringsbolaget blev uppköpt. På internet visade det sig vimla av talarförmedlingar, särskilt i USA och övriga Europa. Även Sverige hade fått flera nya talarförmedlingar sedan botten gått ur branschen i samband med krisen i början av decenniet.

Under 1980-talet, när branschen blomstrade förra gången, var svenska och utländska managementkonsulter ivriga föreläsare. Flera turnéer drog genom landet med dyra talare på scenen. Företagen betalade för sina anställda. I flera år var branschen därefter så gott som livlös innan den tog sig igen.

En talarförmedling identifierar, analyserar och matchar sina uppdragsgivares behov för att skapa skräddarsydda utbildningar, möten och upplevelser. Efter att ha analyserat syfte och mål matchar Mace Speakers Talarförmedling rätt föredragshållare till rätt målgrupp och tillfälle. Mace Speakers Talarförmedling har lyssnat på föredragshållaren innan och känner denne väl. Vid större evenemang har en seriös talarförmedling till och med en plan B, med en alternativ föredragshållare som är betald stand-by om något oförutsett skulle inträffa den bokade föredragshållaren.

Boka föredragshållare eller underhållare i god tid hos en talarförmedling

Du bör boka en föredragshållare eller underhållare i god tid, helst flera månader eller halvår i förväg. Ju mer känd föredragshållaren eller underhållaren är, desto tidigare bör du boka. Om föreläsningen skall skräddarsys är det givetvis viktigt att ge föredragshållaren den tid han eller hon behöver. En moderator behöver tid att kontakta samtliga föredragshållare och tid att sätta sig in i ämnet för att förbereda sig.

Var generös med information till talarförmedlingen och föredragshållaren

• Identifiera målgruppen (kön, ålder och roll i organisationen)
• Är något ämne tabu? Genomgår företaget en förändringsprocess? Annan värdefull information?
• Hur ser programmet ut?
• Hur ser lokalen ut? Vilken teknisk utrustning finns och behöver något specialbeställas?
• Om föreläsningen skall filmas eller dokumenteras behövs föredragshållarens tillstånd.

Kostnad för att hyra en känd föredragshållare eller underhållare hos en talarförmedling

Priserna för att hyra en föredragshållare eller underhållare varierar mellan cirka 10 000 kr och långt över 100 000 kr ofta beroende på hur känd personen är. Internationella föredragshållare och underhållare som bokas från utlandet ligger betydligt högre i arvode.

Referenser och filminspelningar

De flesta föredragshållare och underhållare har många bra referenser och vissa föredragshållare och underhållare har till och med videoinspelning från sina föredrag. Upplevelsen av att se och höra föredragshållaren eller underhållaren live kan givetvis inte jämföras med en videoinspelning.

Mace Speakers talarförmedling hjälper dig hitta och boka rätt föredragshållare och underhållare.

Du är alltid lika välkommen att kontakta Mace Speakers talarförmedling!

Ring 08-22 20 10 eller mejla info@macespeakers.com

talarförmedling