Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Integritetspolicy


INTEGRATIONSPOLICY

Viktig information om insamling, behandling och användande av personuppgifter i samband med anmälan till Mace Speakers öppna events i enlighet med de nya dataskyddsreglerna inom EU – GDPR – som trädde i kraft den 25 maj 2018.

 Detta är viktigt att veta om Du deltar i Mace Speakers events:

Som deltagare
Detta är skrivet till Dig som deltar i något av de av Mace Speakers arrangerade event. 

 1. Administration av eventen
  Genom att på Mace Speakers hemsida anmäla Dig till något av programmen samtycker Du till att de personuppgifter som Du lämnar i samband med Din anmälan – som enbart kan ske på Mace Speakers hemsida – används av Mace Speakers och då enbart för att administrera det specifika eventen som Du anmäler Dig till.
  Mace Speakers har således inga andra syften än att arrangera event- och utbildningsprogram för intresserade.
 2. Den lagliga grunden
  Ditt samtycker är således den lagliga grunden för vår insamling och hantering av Dina personuppgifter. Detta samtycke kan vid varje givet tillfälle återkallas av Dig.
 3. Personuppgiftsansvariga
  Mace Speakers är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvariga för att Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
 4. Raderas automatiskt
  Genom att anmäla Dig har Du också samtyckt till att Dina uppgifter finns kvar i Mace Speakers anmälningsregister från anmälan fram till dess att det event- eller utbildningsprogram som Du har anmält Dig till har genomförts och att utvärderingarna av detta som Du deltagit i har sammanställts. Härefter raderas Dina personuppgifter från Mace Speakers anmälningsregister automatiskt.
 5. Tillgång till personuppgifter
  Under tiden från Din anmälan och fram till dess att det program – till vilket Du har anmält Dig till – har genomförts har Mace Speakers tillgång till Dina personuppgifter.
 6. Deltagarlistor
  På basis av Dina personuppgifter upprättas också deltagarlistor. Dessa är endast tillgängliga för ”avprickning” av samtliga deltagare i samband med utbildningsprogrammens genomförande och för statistiska syften.
  Mace Speakers sparar inga deltagarlistor utan dessa raderas automatiskt efter det att utbildningsprogrammen är genomförda.
 7. Utvärdering
  Utvärderingarna av respektive utbildningsprogram bygger på av deltagarna lämnade kommentarer.
  Utvärderingarna eller de av deltagarna lämnade kommentarerna lagras inte hos Mace Speakers. Senast två veckor efter respektive genomförande är således alla personuppgifter, deltagarlistor och utvärderingar raderade hos Mace Speakers.
 8. Ändra uppgifter mm
  Om Du önskar få besked om vilka uppgifter som behandlas om Dig, har Du rätt att kostnadsfritt, få information om detta till oss. Du har även rätt att begära ändring av felaktiga eller missvisande uppgifter. Sådan begäran kan självklart endas ske under tiden från Din anmälan och till dess utvärderingarna är gjorda för varje specifikt genomförande.

Vi hoppas att Du skall få stort utbyte av Ditt deltagande i Mace Speakers events.

Hör gärna av Dig med synpunkter eller om något är oklart.

Bästa hälsningar från oss på Mace Speakers
info@macespeakers.se