Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Miljöpolicy

Vi följer en miljöpolicy och försöker arbeta efter nedanstående principer. Eftersom jordens resurser är begränsade och naturens förmåga att hantera belastningen som mänsklig verksamhet åstadkommer är begränsad. Så välkommen till en talarförmedling som gör verklig skillnad!

Inköp

Vid inköp av varor och tjänster skall miljöaspekter vägas in.

Förvaltning

Utrustning skall underhållas och möjligheten att reparera eller förbättra existerande utrustning i stället för att köpa nytt skall i varje enskilt fall övervägas.

Källsortering

Vid kassering av utrustning, förbrukningsartiklar och förpackningsmaterial skall dessa källsorteras.

Energi

Vi använder ett mindre antal datorer med platta bildskärmar och med automatisk övergång till viloläge. Dessa står på endast vid användning. Vid inköp skall utrusning med låg energiförbrukning väljas. Belysning är av lågenergityp som släcks i lokaler när inga personer vistas där.

Transporter

Vid transporter skall allmänna transportmedel i första hand användas. Taxi, hyrbil eller egen bil skall endast användas när allmänna transportmedel skulle innebära en betydande olägenhet. Leveranser skall i möjligaste mån samordnas.

Papper

Innan utskrifter genereras skall övervägning ske om det är nödvändigt att ha materialet på papper och om antalet kopior är optimalt minimerat.