Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Ulf Henricsson

Ulf Henricsson, bl.a. chef för den första nordiska bataljonen under kriget i Bosnien- Herzegovina och den nordiska övervakningskommisionen på Sri Lanka, har lång erfarenhet som chef i Försvarsmakten. Han har även varit chef för ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan och är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, där han tilldelats dess guldmedalj för föredömligt ledarskap och Överbefälhavarens medalj för internationella insatser i guld för upprepat personligt mod. Han har varit engagerad som medlare i TV-programmet ”Grannfejden”.

Ledarskap med Ulf Henricsson

Att vara chef och ledare är svårt. För att lyckas krävs en väl genomtänkt och av samhället accepterad värdegrund samt framförallt att man lever som man lär. Ulf Henricsson talar framförallt om ledarskap i svåra situationer, jämför teori och praktik utifrån egna upplevelser från såväl krigen på Balkan och Sri Lanka som fredens Sverige. Det handlar om föredöme, respekt, tydlighet, kommunikation och solidaritet. Det goda ledarskapets grunder är generella och tidlösa och de samma oavsett bransch och kultur, kris eller vardag – men miljön skiftar. Det är i motvind ledarskapet prövas och det är ingen populäritetstävling utan frågan om att lösa ett uppdrag, men följer du grunderna blir du i slutändan respekterad.

Ulf Henricsson om vår föränderliga värld

I en föränderlig värld måste arbetsmetoder och organisation anpassa sig. Det handlar om att göra ständiga små förändringar istället för stora hugg sällan. Förutom en rejäl portion ledarskap behandlar Ulf Henricsson områdena vision, struktur, kultur och process och hur dom påverkar varandra. Beständiga förändringar kräver tid, kommunikation och medinflytande menar Ulf Henricsson– men är medinflytande detsamma som demokrati?

Säkerhetspolitik med Ulf Henricsson

Ulf Henricsson ställer frågor och söker svaren på frågor såsom kan man ta för sig av globaliseringens fördelar utan att vara solidarisk i kris? Kan man vara alliansfri och neutral i dagens värld? Den solidaritet med vilken vi byggt vår egen nationella välfärd, finns den när vi nu skall bygga en europeisk motsvarighet? Är långsiktig säkerhet möjlig om kortsiktigt ekonomiskt tänkande får styra. Hur mycket styrs vår säkerhetspolitik av myter och politikers uppfattning att ”svenska folket är inte moget för förändringar”. Följ med Ulf Henricsson och hitta svaren.

För mer information eller bokning av Ulf Henricsson som föreläsare, vänligen ring 08-22 20 10 eller fyll i en intresseanmälan

 

Intresseanmälan

Skicka din förfrågan till oss så tar vi personligen kontakt med er.
För gratis bokningshjälp ring 08-222010 eller mejla info@macespeakers.se

Vänligen skriv in texten från bilden

captcha

Avvakta tills ett meddelande kommer upp att din förfrågan har kommit fram