Föreläsare inom Argumentation

Lennart Matikainen

Lennart Matikainen har en bakgrund som elitidrottman både nationellt och internationellt och har sedan 1993 arbetat som relationscoach, föreläsare och… Läs mer

Bill Clinton

Bill Clinton är grundare av Clinton Foundation och var den 42:a presidenten i USA William Jefferson Clinton , den första… Läs mer